Honorarium.Ustal wysokość wynagrodzenia

Wysokość honorarium adwokata uzależniona jest od wielu czynników.

Jeżeli chodzi o sprawy cywilne i gospodarcze, honorarium odpowiada zwykle tzw. stawce minimalnej, czyli kwocie określonej przez Ministra Sprawiedliwości. Ma to tę zaletę, iż w przypadku wygrania przez Państwa sprawy, to właśnie tę kwotę sąd zasądzi na Państwa rzecz od przeciwnika tytułem zwrotu kosztów procesu. W razie sprawy szczególnie skomplikowanej honorarium adwokata może odbiegać od stawek minimalnych. Jednak i w tym wypadku sąd, orzekając w danej sprawie, może podwyższyć kwotę zwrotu kosztów na Państwa rzecz.

W przypadku gdy brak jest stawek minimalnych (np. w sprawach karnych) wynagrodzenie adwokata uzależnione jest od przewidywanego nakładu pracy, rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, ilości możliwych rozpraw i świadków, których trzeba przesłuchać. Również koszt sporządzenia pisemnej opinii prawnej bądź też udzielenia porady w formie ustnej może kształtować się różnie, w zależności np. od obszerności dokumentacji przedstawionej przez Klienta, która wpływa bezpośrednio na czas pracy adwokata.

Stała obsługa prawna firmy charakteryzuje się natomiast miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość strony ustalają wspólnie w zależności od przewidywanej ilości problemów prawnych Klienta w miesiącu. W tym przypadku zwykle pierwszy kwartał współpracy umożliwia weryfikację przyjętej kwoty w zależności od faktycznej ilości zagadnień, którymi zajmował się adwokat.

Z uwagi na zróżnicowanie każdej sprawy prosimy o kontakt w celu wstępnej analizy przedstawionego przez Klienta problemu, co pozwoli na wskazanie wysokości naszego wynagrodzenia za usługę.

Newsletter
Chcesz byc na bieżąco ze zmianami prawnymi oraz z wydarzeniami w naszej kancelarii, zapisz się do newslettera.
Wyślij pytanie
Projekt i realizacja pakietyreklamowe.pl